Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden exclusief voor alle diensten en offertes van Virtual Villains, tenzij anders overeengekomen.
 • Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen het geldende uurtarief af afgesporken bedrag, is exclusief extra kosten zoals reiskosten, en verblijfskosten.
 • Offertes van Virtual Villains zijn vrijblijvend, tenzij een acceptatietermijn is gesteld.

Opdrachten

 • Opdrachten worden beschouwd als exclusief aan Virtual Villains gegeven.
 • Virtual Villains kan een voorschotnota sturen die binnen 1 week voldaan moet worden.

Betalingen

 • Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening.
 • Bij uitblijven van betalen nemen wij stappen zoals een herinneringsmail.
 • We behouden ons het recht om het gericht in te schakelen indien nodig
 • Virtual Villains mag derden inschakelen voor opdrachten.

Annulering

 • Bij annulering worden werkzaamheden en gereserveerde arbeidstijd gefactureerd.
 • Annuleringskosten: 20% (tot 21 dagen van tevoren), 50% (21 dagen op voorhand), 90% (binnen 7 dagen).

 • Voor verplaatste evenementen gelden een fee van 10 procent, indien ik niet kan verplaatsen zie annuleringskosten.

Overig

 • Virtual Villains is niet aansprakelijk voor indirecte schade, beperkt tot het honorarium.
 • Bij nietigheid van een bepaling blijven de overige voorwaarden geldig.
 • Op de diensten van Virtual Villains is Belgisch recht van toepassing.