Open VLD gebruikt AI voor campagnebeelden. Dit is hoe + AI plan

De video in max 5 zinnen

In deze video bespreek ik hoe de Open VLD AI gebruikte voor hun campagnebeelden door middel van de tool Krea.AI. Ik demonstreer het proces van het maken en bewerken van de beelden en belicht de eenvoud en snelheid ervan. Daarnaast bespreek ik het AI-plan van Open VLD, waarin ze streven naar 10% minder ambtenaren tegen 2030 door AI-toepassingen zoals chatbots en elektronische dossiervorming. Ik bekritiseer het plan vanwege het ontbreken van duidelijke budgetten en financiële implicaties, en vergelijk het met de aanzienlijke investeringen die andere landen, zoals Frankrijk, doen in AI.

AI voor Campagnebeelden

Open VLD gebruikte Krea.AI om hun campagnebeelden te creëren. Deze AI-tool maakt het eenvoudig om professionele beelden te maken door instellingen zoals digital art en clarity aan te passen. In de video demonstreer ik hoe snel en efficiënt deze tool werkt. Je kunt de afbeelding bewerken, details zoals oogkleur en rimpels aanpassen en meerdere iteraties uitvoeren om tot het gewenste resultaat te komen. Dit proces is niet alleen snel, maar ook kosteneffectief, waardoor Open VLD waarschijnlijk niet veel geld heeft uitgegeven aan dure marketingbureaus.

Het AI-plan van Open VLD

Het AI-plan van Open VLD richt zich op het verminderen van ambtenaren door AI-toepassingen zoals chatbots, elektronische dossiervorming en juridische opzoekingen te implementeren. Het doel is om veel huidige papieren processen te digitaliseren. Echter, het plan mist gedetailleerde budgetten en financiële implicaties.

Analyse

Een belangrijk punt is het ontbreken van concrete financiële details in het plan. AI-implementaties zijn duur en tijdrovend, en zonder duidelijk budget en investeringsplan is het onwaarschijnlijk dat België de Europese top in AI kan bereiken. Vergelijkingen met landen zoals Frankrijk, dat een half miljard euro investeert in AI, laten zien hoe ambitieus deze plannen zijn.