Sleutelcompetentie 4 met ChatGPT en digitaal plezier in de Klas

Onderwerp Key Takeaways
Plagiaat en Auteursrechten Discussie over AI en plagiaat; Onderwijs over auteursrecht en AI-teksten
Kritisch Denken rond Fake News Uitleg over ‘fake news’; Evalueren van AI-bronnen
Verkennen van andere AI-tools Kennismaking met AI-tools zoals Dall.E 3; Stimulering van creativiteit

Digitale competenties en mediawijsheid zijn een fundamenteel onderdeel van het moderne onderwijs. In het tijdperk waarin technologie zich in een ongekende snelheid ontwikkelt, wordt het steeds belangrijker om leerlingen niet alleen vaardig te maken in het gebruik van digitale media maar hen ook te leren reflecteren op de invloed ervan. ChatGPT, een geavanceerde kunstmatige intelligentie, kan in dit kader worden gebruikt als een instrument om leerlingen te laten begrijpen hoe digitale technologieën een meerwaarde voor hun leerproces kunnen zijn en tevens om de grenzen ervan te verkennen.

Sleutelcompetentie 4 2de graad GPT- wise

 • Plagiaat en Auteursrechten
  • Bespreek met leerlingen hoe AI, zoals ChatGPT, kan leiden tot nieuwe vormen van plagiaat.
  • Onderwijs hen over auteurs- en portretrechten en de implicaties hiervan voor teksten gegenereerd door AI.
 • Kritisch Denken rond Fake News
  • Leg uit wat ‘fake news’ inhoudt en benadruk het belang van kritisch denken bij het evalueren van informatie uit AI-gegenereerde teksten.
  • Verken de mogelijke authenticiteit van bronvermeldingen in door AI gegenereerde content.
 • Verkennen van andere AI-tools
  • Laat de leerlingen kennismaken met andere AI-tools zoals Dall.E 3, die beelden genereert op basis van tekst beschrijvingen.
  • Stimuleer creativiteit door hen bijvoorbeeld een schilderij te laten creëren in de stijl van een bekende kunstenaar.

Op zoek naar een innovatieve en interactieve manier om technologie in de klas te integreren? Ontdek de kracht van ChatGPT workshops op school met Virtual Villains! Geleid door Koen Mekers, een ware AI-pionier, bieden we op maat gemaakte workshops die zowel leerlingen als docenten inspireren. Meer info + contact voor een onvergetelijke leerervaring.

Praktijkvoorbeelden van Sleutelcompetentie 4 met ChatGPT

Leerlingen kunnen bijvoorbeeld gevraagd worden om een essay te schrijven over de ethische implicaties van AI-gegenereerde kunst. Hierdoor moeten ze niet alleen onderzoek doen naar auteursrecht en het concept van creativiteit in kunst, maar ook naar de technologische aspecten van AI en hoe dit de kunstindustrie kan transformeren.

Kritisch Denken en Samenwerking

Daarnaast is het belangrijk om te bespreken hoe AI zoals ChatGPT ingezet kan worden als hulpmiddel bij de voorbereiding van presentaties of onderzoeksprojecten. Hierbij is het van cruciaal belang dat leerlingen leren citeren en de oorsprong van hun informatie kritisch bekijken. Ze moeten de vaardigheden ontwikkelen om te onderscheiden tussen authentieke informatie en door AI gegenereerde content die mogelijk onjuistheden bevat.
– Voorbeeld 1: Leerlingen gebruiken AI om bronnen voor een geschiedenisproject te verzamelen, en beoordelen de betrouwbaarheid van deze bronnen.
– Voorbeeld 2: Tijdens een groepsopdracht vergelijken leerlingen AI-gegenereerde samenvattingen van wetenschappelijke artikelen met de originele teksten om de precisie van de AI te beoordelen.

Debat en Spreekvaardigheid

Een praktisch voorbeeld is het organiseren van een debat waarbij leerlingen moeten argumenteren over de voor- en nadelen van AI in het onderwijs. Dit bevordert niet alleen hun vermogen tot kritisch denken, maar ook hun spreekvaardigheid en de vaardigheid om effectief samen te werken in teamverband.
– Voorbeeld 1: Leerlingen voeren een debat over het gebruik van AI in gepersonaliseerd leren, waarbij ze de impact op verschillende leervormen bespreken.
-voorbeeld 2: In een rollenspel debatteren leerlingen over de ethische aspecten van AI-gebruik in de besluitvorming, waarbij ze verschillende perspectieven verkennen.

Toekomstgericht Onderwijs

Door in te zetten op sleutelcompetentie 4 met ChatGPT, bereiden we leerlingen voor op een digitale toekomst. We leren hen bewust omgaan met de technologieën die hun leven zullen vormgeven, terwijl ze tegelijkertijd de kritische vaardigheden ontwikkelen die essentieel zijn voor succes in iedere professionele en persoonlijke omgeving. Zo zorgen we ervoor dat onze leerlingen niet alleen consumenten zijn van digitale informatie, maar ook kritische, creatieve deelnemers in een steeds meer door technologie gedreven wereld.
– Voorbeeld 1: Een project waarbij leerlingen een app ontwikkelen die AI gebruikt om studiegewoonten te optimaliseren, waardoor ze leren over gebruikersgerichte technologische ontwikkeling.
– Voorbeeld 2: Leerlingen creëren een digitale tentoonstelling over de evolutie van AI, waarbij ze zowel de technologische als de maatschappelijke impact ervan onderzoeken.
Comic illustratie van chatgpt leren

Toekomstvisie

Het integreren van ChatGPT en andere AI-hulpmiddelen in het onderwijs blijft een doorlopend proces waarbij de sleutelcompetentie 4 voortdurend zal evolueren om aan te sluiten bij de nieuwste technologieën en maatschappelijke veranderingen. Door open dialogen aan te moedigen over deze onderwerpen, helpen we studenten ethische en verantwoordelijke digitale burgers te worden in onze samenleving.

 1. Benadruk het belang van ethiek en auteursrecht in digitale creaties.
 2. Leer leerlingen kritisch nadenken over de betrouwbaarheid van online informatie.
 3. Stimuleer het verantwoord gebruik van sociale media en online communicatieplatformen.
 4. Integreer digitale tools zoals ChatGPT in klassikale activiteiten voor praktische ervaring.
 5. Bescherm persoonlijke informatie en privacy online.
 6. Onderwijs over de risico’s van cyberpesten en hoe dit te voorkomen.
 7. Moedig samenwerking en teamwork aan via digitale platforms.
 8. Leer effectieve online zoekstrategieën voor betrouwbare informatie.
 9. Ontwikkel digitale vaardigheden zoals coderen of websiteontwerp.
 10. Experimenteer met AI- en technologieprojecten om creativiteit te bevorderen.

Voor meer informatie over de 16 sleutelcompetenties, inclusief digitale competenties, kun je de volgende link raadplegen: KlasCement. Voor aanvullende tips en benaderingen over digitale en media geletterdheid, zijn de volgende bronnen nuttig: GovTech en EducationCorner

Laatste Videos

Heb je een vraag of wil je een offerte?