Moeten we smartphones op school verbieden?

De impact van smartphones op schoolgaande kinderen is een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. De meningen verschillen, maar de voordelen van een smartphoneverbod worden steeds duidelijker. Lees verder om te ontdekken waarom steeds meer scholen kiezen voor een verbod en wat de ervaringen tot nu toe zijn.  Ben je op zoek naar een Smartphonesessie bij jou op school? Je kan me altijd contacteren

Huidige situatie

In Vlaanderen is het gebruik van smartphones op scholen een hot topic. Tijdens het Grote Debat op VTM stelde Vooruit zich als voorstander van een smartphoneverbod op scholen. Melissa Depraetere benadrukte dat het mentaal welzijn van jongeren onder druk staat door sociale media en dat strengere regels op scholen nodig kunnen zijn. In Frankrijk is er al sinds 2018 een verbod in basisscholen en de eerste jaren van het middelbaar onderwijs. Nederland volgde in januari 2023 met een verbod in de klaslokalen. Vlaanderen laat scholen vooralsnog zelf beslissen.

Ervaringen van scholen met een smartphoneverbod

avAnt school in Antwerpen

Sinds april 2023 heeft de avAnt school een algemeen smartphoneverbod ingevoerd voor de eerste graad. Directeur Karin De Pooter legt uit dat het verbod aanvankelijk alleen gold voor de speelplaats, maar vanwege inconsistente handhaving besloten ze de regels te verscherpen. “De kinderen kunnen zich veel beter concentreren in de klas en ze spelen weer tijdens de pauzes,” aldus De Pooter. De school is zo tevreden dat het verbod volgend schooljaar wordt uitgebreid naar de tweede graad.

Sancta Maria Leuven

Ook Sancta Maria Leuven heeft sinds jaar en dag een smartphoneverbod, maar zal dit volgend schooljaar strenger handhaven met speciale hoesjes die ‘s ochtends vergrendeld worden. Directeur Stijn Huybrighs vergelijkt de verslaving aan smartphones met alcoholisme: “De hele dag door worden leerlingen afgeleid. We zien ook problemen met leerlingen die elkaar filmen en de beelden op sociale media plaatsen, wat kan leiden tot pestgedrag.”

Wetenschappelijke onderbouwing

Internationale studies tonen aan dat een smartphoneverbod op scholen positieve effecten heeft. In Frankrijk en Nederland zijn de resultaten bemoedigend, en een recente Noorse studie toonde aan dat vooral meisjes beter presteren na een verbod. Neuropsychiater Theo Compernolle koppelt de opkomst van de smartphone aan de neergang van leerprestaties in Vlaanderen. “Ons denkbrein kan maar aan één zaak tegelijk aandacht besteden,” zegt Compernolle. “Een verbod is absoluut noodzakelijk om een volgehouden aandacht te waarborgen.”

Professor Lieven De Marez van UGent pleit voor een graduele aanpak: “Het is belangrijk dat kinderen tussen 12 en 18 jaar blokken hebben waarin ze niet met hun gsm bezig zijn. Zo leren ze dat het niet nodig is constant op hun gsm te kijken.”

Voor- en nadelen van een smartphoneverbod

Voordelen:

  • Verbeterde leerprestaties
  • Minder afleiding
  • Betere sociale interacties tijdens pauzes
  • Vermindering van pestgedrag

Nadelen:

  • Beperking van pedagogische vrijheid
  • Praktische uitdagingen bij handhaving
  • Mogelijke juridische kwesties bij een algemeen verbod

Toekomstperspectief en aanbevelingen

Gezien de recente discussies binnen ons team over een mogelijk smartphoneverbod tijdens schooluren, wil ik enkele overwegingen en aanbevelingen vanuit DigiStories en Virtual Villains delen. Een dergelijk verbod kan helpen om de afleiding onder leerlingen te verminderen, wat hun concentratie en leerprestaties ten goede komt. Daarnaast biedt het leerkrachten een duidelijke richtlijn, waardoor zij niet meer hoeven te discussiëren over het toestaan van smartphones in de klas. Het is echter belangrijk dat scholen ook aandacht blijven besteden aan online pestproblematieken en preventieve maatregelen, zelfs wanneer een verbod wordt ingevoerd, om te voorkomen dat deze kwesties naar de achtergrond verdwijnen.

Hoewel de politieke partijen in meningen verschillen, lijken de voordelen van een smartphoneverbod op school duidelijk. In Vlaanderen zou een beleid zoals in Frankrijk en Nederland overwogen kunnen worden. Experts pleiten voor een verbod in de eerste jaren van het middelbaar onderwijs, met een gradueel toelaten van smartphones in latere jaren. Scholen zouden duidelijke afspraken moeten maken en zorgen voor periodes waarin leerlingen niet met hun smartphone bezig zijn.

Binnenkort ook hier in Vlaanderen?

De discussie over een smartphoneverbod op school blijft relevant, maar de ervaringen en wetenschappelijke inzichten wijzen op positieve effecten. Scholen die een verbod hebben ingevoerd, zien verbeterde concentratie en meer sociale interactie. Voor persoonlijk advies over de implementatie van een smartphonebeleid op jouw school, bezoek virtualvillains.be/contact/.

Heb je interesse in meer informatie over onze diensten of workshops? Bezoek dan onze blog voor meer artikelen over AI en voor extra inzichten en begeleiding. Ik werk samen met Digistories om Workshops te geven over Smartphonepreventie.

Laatste Videos

Heb je een vraag of wil je een offerte?